Možno príde aj kúzelník

Nevhodné do 12 rokov
Estrádny program ČST s Oldřichom Kaiserom, Jiřím Lábusom a Jiřím Kornom.