Tour de France 2022
Tour de France 2022

Tvoj hlas poznám

Vhodné pre všetkých HD
Miniprofily bývalých a súčasných moderátorov a redaktorov Slovenského rozhlasu. Vyrobené k 95.výročiu začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku. Profil: Marta Jančkárová