Trebbia

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
19. ročník odovzdávania Medzinárodných cien Trebbia z Letného refektára Strahovského kláštora na Hradčanoch v Prahe.
19. ročník odovzdávania Medzinárodných cien Trebbia z Letného refektára Strahovského kláštora na Hradčanoch v Prahe, ako prenos na STV 2 a ČT art. V programe účinkujú : Lobkowicz trio - Lukáš Klánský (klavír), Jan Mráček (housle), Ivan Vokáč (violoncello) Alena Miro, soprán (Česká republika) Aleš Briscein, tenor (Česká republika) Galavečer moderujú Jitka Novotná a Ľubomír Bajaník. Udeľovanie cien Trebbia v jednotlivých kategóriách: * Za podporu kultúry a umenia * Za tvorivú činnosť * Za prínos k dialógu národných kultúr * Za celoživotné dielo