Vedľajšie zamestnanie: matka

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Celovečerný dokumentárny film. Dokument k 100. výročiu slovenského filmu.
Celovečerný dokumentárny film o postavení žien v súdobej spoločnosti, zostavený z aktuálnych výpovedi žien z rôznych sociálnych vrstiev.  Hovoria o sociálnom zabezpečení žien - matiek, o  problémoch osamelých matiek, o predstavách o postavení žien v novousporiadanej spoločnosti.