Športová televízia
Športová televízia

Cesty istoty

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Spoznávanie ponúk sociálnych služieb, nárokov na pomoc a s tým súvisiace zvládanie osamelosti a pocitu nepotrebnosti zdravotne a inak znevýhodnených spoluobčanov a seniorov.