Vlastnými slovami

Nevhodné do 12 rokov Európska tvorba
Cyklus profilov spevákov, muzikantov, skladateľov - najvýznamnejších a najznámejších osobností slovenskej populárnej hudby.
Cyklus profilov spevákov, muzikantov, skladateľov - najvýznamnejších a najznámejších osobností slovenskej populárnej hudby