Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Sedemdesiatnik A. Dubček

Vhodné pre všetkých
Na návšteve u Alexandra Dubčeka.