Buddenbrookovci

Nevhodné do 12 rokov
Záverečná časť 3-dielnej inscenácie, dramatizácie románu T.Manna.
Záverečná časť 3-dielnej inscenácie, dramatizácie románu T.Manna. Autor na osudoch patricijskej rodiny konzula Buddenbrooka dokumentuje kultúrny a sociálny úpadok nemeckého meštiactva na konci 19.storočia. Rodina Buddenbrookových prechádza ťažkým obdobím. Pociťuje to najmä Tomáš ako hlava rodiny. Po nepríjemnom zistení o nevere vlastnej manželky sa rozhodne do svojho osudu zasiahnuť radikálne. Napriek úprimnej snahe jeho sestry a pozostalosť slávnej rodiny pomaly, ale isto rozpadá.