Zažiť to znovu

Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky HD
Romantická komédia o tom, čo by sa mohlo stať, keby sme dostali možnosť zopakovať si tie najkrajšie okamihy nášho života.
Akú dobu by ste chceli zažiť, ak by ste dostali tú možnosť? Zážitková agentúra Time Travellers dokáže s pomocou hercov a kulís svojich klientov premiestniť do akejkoľvek epochy a sprostredkovať im stretnutie s historickými osobnosťami podľa vlastného výberu. Victor, ktorý dostane poukaz na zážitok cestovania v čase od svojho syna, sa však rozhodne inak. Namiesto do vzdialenej histórie sa chce ešte raz vrátiť do sedemdesiatych rokov a opäť zažiť prvé stretnutie zo svojou manželkou a časy, v ktorých v ňom videla niečo viac, ako nudného starnúceho muža, s ktorým si dávno zovšedneli...