Nelovíme pre korisť, ale pre všetko krásne pri love

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Dokumentárny film zachytáva historický odkaz sokoliarstva ako prvku nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska chráneného značkou UNESCO.
Dokumentárny film vtiahne divákov do reálneho sokoliarstva, ako činnosti, ktorá je súčasťou aplikovanej ochrany prírody v 21.storočí, racionálnej starostlivosti o dravé vtáky, ich rehabilitácií a záchrany.