Odhodlaní putovať

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Predstavenie pútnických miest na Slovensku.
Reláciou Odhodlaní putovať chceme divákovi aj pomocou moderátora sviežou a dynamickou formou predstaviť v každej relácii jedno pútnické miesto na Slovensku. Budeme spoločne hľadať duchovnú podstatu toho, prečo ľudia na dané miesto chodia. Na mieste sa prostredníctvom človeka, ktorý tam žije dozvieme viac o histórii, súčasnom dianí, ale aj o rôznych zaujímavostiach danej lokality. Jedným z cieľov je divákovi ukázať, aký duchovný rozmer môžu konkrétne pútnické miesta ponúknuť a čo môžu pútnici prijať cez toto duchovné dedičstvo a tiež cez stretnutia s ľuďmi, ktorí môžu byť inšpiráciou v prežívaní viery. Koncept relácie je dynamický a pre diváka atraktívny svojím spracovaním, ktoré je blízke trendom “travel vlogov” a cestovateľských dokumentov.