Konštantínov tajný kód

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Dokumentárny film s prvkami dokudrámy odkrýva tisíc rokov zamlčiavané dejinné poslanie Slovákov i Slovanov vôbec, majstrovky zašifrované v Proglase.
Príbeh najstaršej slovenskej veľbásne s názvom „Proglas“, ktorá nemá obdobu v poézii 9. storočia písanej európskymi jazykmi, ba dlho po nej ani v ďalších obdobiach... Veľbáseň oslavuje písmo i Sväté Písmo, ktoré boli dané a zverené našim predkom – Slovenom. Na tisíc rokov sa však stratila a úplne vybledla nielen z vedomia Slovenov, ale i Slovanov vôbec. Po jej znovuobjavení v 19. storočí o nej jazykovedci zisťujú dôležité fakty a zistenia, ktoré jej prinavracajú literárny status, aký si zaslúži. Nielenže analyzujú otázky typu: „Kto je autorom Proglasu, akým písmom bol napísaný a komu bol určený?“, ale aj odkryjú významný odkaz - pomyslený tajný kód -, ktorý autor umne zašifroval do básne nielen prostredníctvom výtvarne neobyčajného písma, ktoré sám vynašiel.