Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane ...

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD
Dokument k 15. výročiu celoslovenského stretnutia fujaristov v Čičmanoch.
Folklórny dokument o tradícii stretnutí fujaristov z celého Slovenska v rázovitej obci Čičmany.