Koncerty komornej hudby

Vhodné pre všetkých HD
Ottorino Respighi (1879-1936) RÍMSKE PÍNIE P.142
Mladá slovenská klaviristka JÚLIA NOVOSEDLÍKOVÁ získala ocenenia na viacerých klavírnych súťažiach doma i v zahraničí. Okrem štúdia na VŠMU absolvovala majstrovské kurzy u renomovaných profesorov v zahraničí. Ako sólistka účinkovala so Slovenskou filharmóniou, s orchestrom Cappella Istropolitana i so Slovenským komorným orchestrom. KRISTÍNA SMETANOVÁ sa už ako dieťa zúčastnila celoslovenských klavírnych súťaží, na ktorých získala popredné ocenenia. Súčasne prejavovala záujem aj o kompozíciu, pričom pri prvých pokusoch písania vlastných skladieb ju sprevádzali významní slovenskí hudobní skladatelia, ako Víťazoslav Kubička a Ilja Zeljenka. Kompozíciu spolu s klavírnou hrou študovala aj na Konzervatóriu v Bratislave. Počas štúdií účinkovala viackrát v Slovenskej filharmónii a v Košickej filharmónii.