ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ (ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ: NÁSTUP ROZVIEDKY)

Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Moc komunizmu bola postavená na neviditeľnej paralelnej štruktúre.
Počas prvých rokov prekonala československá zahranično-politická spravodajská služba pomerne dramatický vývoj. Aj v tejto zložke sa pomerne rýchlo dostali do kľúčových pozícií komunisti, primárne Zdeněk Toman (pôvodne Zoltán Goldberger, rodák zo Sobraniec), ktorý pracoval na Ministerstve vnútra ešte v Londýne. Služba však stála v úzadí vnútorného spravodajstva. Komunisti, ktorí prakticky od roku 1945 systematicky pracovali na ovládnutí bezpečnostných a spravodajských zložiek štátu, nevenovali zahraničnému spravodajstvu veľkú pozornosť. To je v kontexte ich ambícií nastolenia diktatúry pochopiteľné, nakoľko v tomto smere potrebovali primárne zložky operujúce do vnútra krajiny. Zmena prichádza až koncom roku 1949.Dramatický vývoj našej rozviedky je zrejmý aj z toho, že v pomerne krátkom čase sa zásadne zvýšil jej význam, ale súčasne prekonala obrovské personálne zmeny, ako aj zmeny v celkovej koncepcii činnosti. Franz Karmasin-KARLA – bývalý Volksgruppenführer nemeckej menšiny na Slovensku. V roku 1956 ho zverbovali Maďari, avšak počas revolúcie v 1956 prišlo k prerušeniu spojenia a dokonca unikli spisy. KARLA sa odvtedy bál indiskrétnosti. Maďari ho odovzdali do riadenia 1. správe MV. Karel Zbytek-LIGHT – pracovník Czechoslovak Intelligence Office, ktorý sa stal agentom čs. rozviedky a svojou činnosťou prispel k zániku CIO. William Owen-LEE – britský politik, poslanec za Labour Party, ktorý s čs. rozviedkou spolupracoval od r. 1957. K prerušeniu spolupráce prišlo po dezercii príslušníkov rozviedky Frolíka a Augusta, ktorí ho poznali. Začiatkom 70. rokov s ním prebehol súd, ktorý ho pre nedostatok dôkazov oslobodil.