ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ (ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ: ZAMLČANÁ DIAGNÓZA)

Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Moc komunizmu bola postavená na neviditeľnej paralelnej štruktúre
Psychiatria ako odbor bola predmetom záujmu Štátnej bezpečnosti. Psychiatri prichádzali do styku s lekárskym tajomstvom... vedeli o jednotlivcoch viac. A na druhej strane mali prostredníctvom psychiatrov dosah, dohľad aj nad inými odbormi, v ktorých sa osoby , o ktoré bol záujem pohybovali. Dôležitou osobnosťou a príkladom za všetky je Augustín Navrátil. Na jeho prípade je zreteľné zneužitie psychiatrie na diskrimináciu občana, ktorého politický postoj je odlišný od oficiálneho. Navrátil je kresťan a jeho postoje sú autenticky kresťanské. A práve preto je v konečnom dôsledku označovaný ako osoba s anomáliami. Ďalšou výraznou osobou, ktorá podstúpila šikanu ŠTB a násilnú psychiatrickú "liečbu" je Mirek Vodrážka. Paralelnou líniou sú postavy výrazných a populárnych psychiatrov, ktorí zneužívali, či využívali svoje postavenie a posúvali ďalej intímne informácie o svojich klientoch aj kolegoch. Porušovali nielen lekárske tajomstvo, ale aj etiku, morálku a dôverné vzťahy.