José Cura v Bratislave

Nevhodné do 12 rokov HD
Rozhovor s popredným svetovým tenoristom v rámci jeho vystúpenia na festivale Symfónia umenia - Cultus 2022 v Bratislave.
Rozhovor s popredným svetovým tenoristom, počas jeho vystúpenia na festivale Symfónia umenia - Cultus 2022 v Bratislave. José Cura sa práve v tomto roku dožíva okrúhleho životného jubilea 60 rokov. Je svetovo uznávaným tenoristom vďaka svojim originálnym interpretáciám veľkých operných charakterov, najmä Verdiho Otella a Saint-Saënsovho Samsona, ako aj pre nekonvenčné a inovatívne koncertné vystúpenia. José Cura bol prvým interpretom, ktorý súčasne spieval i dirigoval, a to koncerty i nahrávky, a je súčasne prvým, ktorý spojil vokálny prejav a symfonickú tvorbu v koncertnom podujatí.