Hľadači utajených svetov

Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
O podzemných krásach a odkrývaní tajomstiev slovenských jaskýň. Jaskyňa Mesačný tieň.
Slovensko je jedna z najväčších veľmocí, čo sa týka počtu sprístupnených jaskýň zaradených do svetového prírodného dedičstva UNESCO. "Musíte ísť hlboko do podzemia, kľukatou cestou... Budete sa plaziť v bahne a v chlade, vo vlastnom pote, ktorý vám po chvíli primrzne na koži. Pôjdete zo svetla do tmy, aby ste znovuobjavili svetlo, svetlo v sebe". Aj týmito slovami možno začať hovoriť o dokumentárnom filme Pavla Barabáša Hľadači utajených svetov. Film nám postupne odhaľuje podzemné krásy a cesty odkrývania tajomstiev slovenských jaskýň. Krok za krokom nás vedie spleťou neuveriteľných tesných chodieb a zároveň množstvom priestranných siení v tých najvzácnejších jaskyniach Slovenska. A samozrejme nám predstavuje aj obdivuhodných ľudí, ktorým patrí vďaka za to, že nám sprístupnili podzemné bohatstvo, na aké môžeme byť právom pyšní.