Sucho v Európe - Katastrofa, ktorú sme si spôsobili sami

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba Strach
vedecko-populárny ekologický dokument
Rok 2020 bol najteplejším rokom od začiatku merania v Európe. Ale aj rok 2022 ...a asi aj nasledujúce roky sa budú pýšiť týmto prívlastkom. Jedným z nepriaznivých dôsledkov otepľovania je extrémne sucho. Európa dnes už čelí - suchu! A to bude mať drastické dôsledky - pre poľnohospodárstvo, lesy, podnebie a - náš život. Ako bojovať s týmto faktom? Tvorcovia filmu ponúkajú možné riešenia - na odbornej i politickej úrovni.