Pesničky do každého počasia

Vhodné pre všetkých
Vystúpenia spevákov Pavla Hammela, Vaša Patejdla a Karla Černocha.