Flipper a Lopaka

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Animovaný seriál pre deti.
Flipper a Lopaka zvíťazia v boji proti diabolskému chobotničiakovi Dexterovi, ktorý sa snaží vyhnať Flippera a obyvateľov ostrova Iloka, aby sa stal vládcom Quetza. Dextera vykážu z Quetza, keď sa Flipperovi rodičia, kráľ a kráľovná Quetza, vrátia zo zajatia. Flipperova radosť zo stretnutia však netrvá dlho. Kráľovský pár opäť opúšťa Quetzo, aby ochránil morských obyvateľov, ktorým hrozí vyhubenie. Spočiatku je Flipper veľmi smutný, ale potom si začne plniť svoje povinnosti princa a vodcu obyvateľov Quetza.
Animovaný seriál pre deti. Delfín Flipper spolu so svojím priateľom Lopakom z kmeňa Milihunov bojujú spoločnými silami za spravodlivosť.