Záznam z rokovania NR SR

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba