Fashion Ballet´23

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Záznam z divadelného predstavenia Baletu SND v spolupráci domácich choreografov so špičkou slovenských módnych tvorcov.
Fashion Ballet ´23 - Symbióza módy a tanca. Druhá edícia úspešného projektu Baletu SND v spolupráci domácich choreografov so špičkou slovenských módnych tvorcov. Balet a móda – dva samostatné umelecké druhy, ktoré percipienta prioritne oslovujú prostredníctvom zrakového vnemu. Balet a móda podvedome kráčajú ruka v ruke od ich vzniku. Fashion Ballet Gala ´23 predstavuje štyri originálne javiskové tvary. Dnes vám ponúkneme jednu časť s názvom INSIDE OUT. Osou tohto komorného tanečného diela študentky choreografie KTT VŠMU Hany Vidovej je kontrast telesnosti a spirituality, sily a krehkosti, asketizmu a zmyselnosti. Kostýmový dizajn Andrey Pojezdálovej prináša sofistikované ženské siluety v odtieňoch čiernej a umocňuje magickú atmosféru diela.