Slovenské miniatúry

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Videodokument o tom, ako ľudia kedysi bránili svoje mesto.
Videodokument o tom, ako ľudia kedysi bránili svoje mesto. Bratislavské mestské hradby mali 4 vstupné brány: Vydrickú, Rybársku, Laurinskú a Michalskú. Zbierka máp a plánov mesta nám od roku 1675 po dnešok demonštruje , ako prebiehala výstavba mestských opevnení a hradu. V 20.storočí prišlo k postupnej likvidácii hradieb. Stačí sa prejsť po expozícii zbraní v Michalskej veži a návštevník nadobudne presvedčenie, že v každej dobe bolo potrebné brániť križovatku Jantárovej a Dunajskej cesty proti cudzím nepriateľom. "Svoji" však neubránili vlastnú podobu mesta.