Putujeme za ľudovou piesňou

Vhodné pre všetkých
Putovať krajom sa dá nielen za krásnou prírodou, ale i ľudovou piesňou.