Pestrá paleta melódií

Vhodné pre všetkých
Hudobné návraty so známymi slovenskými spevákmi populárnych piesní.