Športová televízia
Športová televízia

Pestrá paleta melódií

Vhodné pre všetkých
Hudobné návraty v pásme populárnych piesní slovenských autorov a interprétov.