Na ľudovú nôtu

Nevhodné do 12 rokov
Strihový folklórny program.