Slovácko sa nesúdi

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár

Keď je cap záhradníkom a hájnik pytliakom, výsledok je ten istý. Hájnik Čagan a krčmár Pípa sa v tejto časti prejavia vo svojej pravej podobe, ktorú odhalí starký Pagáč. A to všetko pred celou rodinou.