Kamarát z chodníka

Detský program Európska tvorba
Animovaný príbeh o chlapčekovi Kubovi a jeho stretnutí so Snehužrútom.