Orientácie (Veľkonočné evanjelium)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
Čím je Veľká noc veľkou? Zamyslenie nad utrpením, smrťou a vzkriesením Božieho Syna.
Počas Veľkej noci si kresťania pripomínajú utrpenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Sú to najdôležitejšie udalosti dejín spásy. Smrť Božieho syna za hriechy ľudstva je dodnes pre mnohých tajomstvom. Mnoho je takých čo tieto udalosti nechápu. Čím je Veľká noc veľkou? Je to hlavne udalosťou vzkriesenia. Zvesť o vzkriesenom Kristovi bola prvou kresťanskou kázňou. Od začiatku narážala aj na nepochopenie, výsmech, prenasledovanie. Táto zvesť sa však káže už 2000 rokov. Vzkriesený je Mesiáš, ktorého ľudstvo očakávalo ako nám to dosvedčujú už Sväté písma Starej zmluvy.
Špeciálne vydanie. Jozef kardinál Tomko sa zamýšľa nad udalosťami Kvetnej nedele, Zeleného štvrtka a Veľkého piatka a odkrývaním paralelných situácií vlastnej Veľkej noci aktualizuje jej posolstvo pre súčasnosť. .