Jurošík

Detský program HD Európska tvorba
Animovaný seriál o zbojníkovi Jurošíkovi a nešťastnom zemepánovi.
V Jurošíkovom revíre sa objavil cudzí zbojník. Ozbíjal nešťastného zemepána a naviac obaja s Pištom dostali od neho poriadnu výplatu. Jurošík musí okamžite zasiahnuť a dať všetko do poriadku. A zemepán s Pištom sú šťastní, že majú opäť len jedného zbojníka - svojho Jurošíka!