Legenda o rytieroch zo Sitna

Jednotka | Sobota 6.07.2019, "Z lásky"


Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD

Časozberný dokument o naštudovaní hudobno-scénického diela Oskara Rózsu a Petra Kollára žiakmi bratislavských základných škôl.

Príbeh hudobno-scénického diela Legenda o rytieroch zo Sitna vychádza z voľného prerozprávania starej slovanskej legendy o rytieroch zo Sitna, ktorí boli zakliati a uväznení v útrobách sitnianskeho vrchu. Je to dielo o základných ľudských hodnotách - spolupatričnosti, bratstva, priateľstva, rešpektu, lásky k rodine a úcty k prírode. Súčasťou deja je aj návšteva solúnskych bratov Cyrila a Metoda, prinášajúcich písmo a vzdelanosť pred 1150. rokmi na naše územie. V prvej časti účinkujú žiaci a pedagógovia bratislavských základných škôl, A.Banášová, O.Rózsa, L.Latinák, M. Čekovský.

2. kapitola "Každý je iný" . Časozberný dokument o naštudovaní hudobno-scénického diela Oskara Rózsu a Petra Kollára žiakmi bratislavských základných škôl.

Nájdete nás na Facebooku