Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Hrady a povesti

Vhodné pre všetkých
Hraný dokumentárny film z cyklu Hrady a povesti.
Príbeh o krutom staviteľovi Pustého hradu, ktorý dal do hradu zamurovať mladé dievča. Preto časom stihlo hrad veľké nešťastie, až sa stal Pustým.
Povesť rozpráva príbeh prvých vierozvestcov Cyrila a Metoda. Priniesli na Veľkú Moravu vieru, písmo a nového ducha. Posvätili tak našu štátnosť, ovplyvnili celé generácie v kultúrnom a duchovnom bytí. , Povesť rozpráva príbeh prvých vierozvestcov Cyrila a Metoda. Priniesli na Veľkú Moravu vieru, písmo a nového ducha. Posvätili tak našu štátnosť, ovplyvnili celé generácie v kultúrnom a duchovnom bytí.