Knieža

Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár Európska tvorba
Historická dráma, inšpirovaná tragickým osudom nitrianskeho kniežaťa Pribinu, vyhnaného v 9. storočí zo svojej ríše moravským kniežaťom Mojmírom.
Televízna adaptácia románu I. Hudeca. Historická dráma je inšpirovaná osudom legendárneho kniežaťa Pribinu, vyhnaného zo svojej nitrianskej ríše moravským kniežaťom Mojmírom v 9. storočí. Tragika Pribinovho osudu spočívala v jeho márnej snahe dosiahnuť zmierenie v náboženskej viere a spojenectve slovanských kmeňov v období franskej nadvlády a zápasu medzi starým pohanským náboženstvom a nastupujúcim kresťanstvom. Pribinova láska k žene z jeho kmeňa a narodenie nemanželského syna dramaticky zhorší vzťahy k legitímnej manželke franského pôvodu a Pribina stráca napokon ochranu v politickej sfére, stáva sa nepohodlným. Pre franskú ríšu je svár slovanských kniežat vítanou zámienkou na ovládnutie prosperujúcej nitrianskej zeme a prostredníctvom ctižiadostivého Mojmíra napokon donútia politickými intrigami porazeného Pribinu k pokorujúcim kompromisom v mene prežitia.