Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Povstaleckí letci

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Archívy o letcoch v Slovenskom národnom povstaní. Scenár a réžia Rudolf Urc.
Dokumentárny film o bojovej činnosti československých letcov v Slovenskom národnom povstaní. Vo filme spomínajú priami účastníci bojov, rozprávanie je podložené archívnymi zábermi. Výber účinkujúcich a ideové vyznenie filmu je však poznamenaný dobou vzniku relácie - rokom 1974.