Osobne a neosobne

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Európska tvorba
Návraty k atmosfére legendárneho bratislavského V-klubu z konca 60-tych rokov 20.storočia.
2.časť - Uvedie ju režisér Juraj Lihosit spomienkou na svoju zahraničnú návštevu. Dobové spravodajské zábery sa prelínajú so spomienkami bývalých členov V-klubu, ktorí v roku 1967, 1968 emigrovali z Československa. Hovoria o rodinných, spoločenských a osobných motívoch, o tom, ako odchádzali cez bývalú Juhosláviu, cez Rakúsko, ako žili v utečeneckých lágroch, ako sa učili reč krajiny, do ktorej prišli, ako si hľadali prácu. Relácia je doplnená dobovými pesničkami, napr. P.Hammel - Balada o smutnom Jánovi, ale aj archívnymi zábermi - prezident Novotný, pionieri, ap.