Svedectvá dávnych čias

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Dokument o najstarších slovenských listinách s historickým významom.
V dokumente sú zaradené naše slovenské archívne klenoty do historického kontextu. Zvolíme výber tých najvzácnejších, ale hlavne takých, ktoré sú obrazovo a príbehovo zaujímavé pre diváka. Dnešné reštaurátorské technológie umožňujú vrátiť nás aj k fragmentom textov, ktoré sa v nich postupom storočí nezachovali. Odborníci ich vedia metódami UV filtrov znova prečítať, a zachovať tak celkový obsah ďalej. Praktická, konkrétna reštaurátorská demonštrácia nám umožní v obrazovo-obsahovej línii dokumentu prechádzať jednotlivými listinami z výstavy. Ku každej z nich zaznie určitá historická súvislosť, príbeh, alebo aj jednoduchý popis udalosti. Slovenské archívy zachovávajú takmer 22 tisíc listín, ktoré hovoria o tom, ako sa na našom území, ale aj v susedných krajinách žilo . Udeľovalo právo používať výsady, ale mať aj povinnosti dodržiavať ich. Najstaršou listinou v slovenských archívoch je Zoborská listina z roku 1111. Má stále svoj historický význam. Storočiami nasledovali po nej mnohé ďalšie vzácne záznamy, zápisy, až po dnešné, novodobé, ktoré v archívoch zachovávajú pamäť doby pre ďalšie generácie. Dejiny nám zanechali aj listiny, ktoré sa vymykajú vtedajšej úradnej praxi. Výhražný list zbojníckej družiny Fedora Hlavatého, ktorý dostali Bardejovčania po poprave jeho štyroch zbojníkov v roku 1493, má takúto podobu.