Obrátená pyramída

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár Európska tvorba
Reportáž z roku 1976 o výstavbe nového rozhlasového centra v Bratislave.
Pohľady na okolie v Starom meste, prechod na stavenisko a stretnutie redaktora Juraja Paška s architektom Štefanom Svetkom, s riaditeľom Stavoindustrie Ing. Dušanom Drahošom a Ing. Haluškom, výrobným riaditeľom Slovenského Rozhlasu. Všetci traja podrobne informujú o dodávateľoch a termínoch plnenia jednotlivých etáp výstavby rozhlasu, ktorý by mal byť dostavaný koncom roka 1980. Špecifikom výstavby okrem netradičného projektu sú aj technológie, ktoré sa prispôsobujú potrebám rozhlasovej tvorby - výrobe publicistických programov, koncertov, dramatizácií a najmä vysielaniu. Autormi projektu tejto unikátnej stavby sú Štefan Ďurkovič, Barna Kisling a Štefan Svetko. Výstavbu riadi bratislavská Stavoindustria.