Športová televízia
Športová televízia

Prešiel som hranicu

Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky HD
Dokumentármy film o Titusovi Zemanovi a prevádzaní kňazov cez hranice v päťdesiatych rokoch v bývalom Československu.
Zámerom 52 min. dokumentárneho filmu o Titusovi Zemanovi je predstaviť slovenskému divákovi tohto vzácneho saleziána, ktorý napriek nepriaznivým okolnostiam a politickej situácii v 50. rokoch minulého storočia, aj za cenu riskovania života pomáha mladým adeptom na rehoľný život naplniť ich sen študovať teológiu v Taliansku a stať sa tak kňazmi a rehoľníkmi. Po likvidácii kláštorov bezpečnostnými zložkami v apríli 1950 v Československu, don Titus Zeman spolu s ďalším spolubratom don Ernestom Macákom a profesionálnymi prevádzačmi organizujú útek prvej, 10-člennej skupiny spolubratov, ktorej sa cez rieku Moravu, Viedeň, naprieč Alpami podarí uniknúť až do Turína – kolísky saleziánskej spoločnosti, kde mladí saleziáni pokračujú už v začatej rehoľnej formácii. Don Titus Zeman sa po krátkom odpočinku znovu vracia na Slovensko, aby začal s prípravou a organizovaním úteku druhej, 27 člennej výpravy, ktorá tiež hranicami prešla. Tretia, 22 členná výprava však stroskotala pri rozvodnenej rieke Morave, 16 boli zadržaní, vypočúvaní a odsúdení na dlhé roky väzenia. Jedným z nich bol aj don Anton Srholec a Ing. Brychta, ktorí sú poslední žijúci svedkovia tejto udalosti.  Druhú líniu filmu tvorí príbeh 3 mladých adeptov na rehoľný život spolu s ďalšími 4 saleziánmi.  Títo sa rozhodnú prežiť "dobrodružstvo" Zemanových výprav a v jeho stopách putovať zo Šaštína, cez rieku Moravu, Rakúsko, Alpy až do Turína.  V ich zážitkoch je prerozprávaný tiež príbeh ich predchodcov z 50. rokov. Vo filme tiež hovoria rodinní príslušníci Titusa Zemana (sestra a synovec), ako aj vicepostulátor procesu blahorečenia Titusa Zemana, don Jozef Slivoň.