V tieni gulagu

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
Dokumentárny film o ľuďoch prežívajúcich traumu z udalostí, ktoré sa stali po skončení vojny.
Dokumentárny film o pracovných táboroch v ZSSR. Miesta na poloostrove Gulag, kde boli od r.1945 väznení občania nepohodlní politike štátu. Výstava fotografií z pracovného tábora. Koľajnice, výhybka. Železničná stanica Kežmarok. Hovorí žena, ktorej otec a iní rodinní príslušníci boli odvlečení do ZSSR, do Donbasu a na Sibír. Autentické zábery z vítania vojakov Červenej armády po oslobodení mesta. Vypovedajú ženy, ktorých muži boli odvlečení do pracovných táborov v ZSSR. Dedina, domy. Parná lokomotíva, zábery na točiace sa kolesá. Hovorí bývalý väzeň. Zábery na krajinu z idúceho vlaku. Syn číta list od otca - väzňa, ktorý si uchoval z tej doby. Idúci motorový vlak. Zábery na mesto, pouličný ruch. Vlak s parnou lokomotívou. Železničná stanica Zvolen, hovorí bývalý väzeň v ZSSR.