Boris a Brambor
Boris a Brambor

Cengá do triedy

Vhodné pre všetkých
Hudobno-zábavná komédia a o školských radostiach a starostiach od prvej triedy až po maturitu. /spomíname na spisovateľa Jozefa Pavloviča/