Smejeme sa storočiami

Vhodné pre všetkých
Televízna adaptácia dvoch poviedok.
Televízna adaptácia dvoch poviedok - G.B.Shaw: Serenáda (dramatizácia Ján Trachta) a K.Mansfieldová: Deň pána Reginalda Páva (dramatizácia M.Terenová). Hlavná téma je milostné sny a túžby a ich naplnenie v skutočnej realite.