Miestopis cechov a manufaktúr

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Dokumentárny film
Dokumentárny film o jedinečnom kremnickom hydroenergetickom systéme, ku ktorému patrí aj podzemná elektráreň na dne banskej šachty. Tento systém predstavoval koncom 19.storočia unikátne technické riešenie a spojil povodie Váhu s povodím Hrona.