Športová televízia
Športová televízia

Moderná architektúra na Slovensku

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Dokumentárny film režiséra Ladislava Kaboša o premenách modernej architektúry Slovenska v priebehu pohnutých desaťročí 20. storočia.
Dokumentárny film režiséra Ladislava Kaboša zachytáva premeny modernej architektúry Slovenska v priebehu pohnutých desaťročí 20. storočia. Približuje 16 najvýznamnejších diel od vzniku ČSR až po súčasnosť, pričom reflektuje aj významné historické momenty zrodu moderného Slovenska. Film obsahuje vzácne dobové zábery objektov v historických súvislostiach. Odbornou garantkou dokumentu je Henrieta Moravčíková, vedecká pracovníčka Ústavu stavebníctva a architektúry SAV. Kameramanom filmu je Dodo Šimončič. Jeho výtvarná kamera zobrazuje architektúru v doteraz nebývalej podobe. Unikátne trikové časozberné zábery Štefana Komorného objavujú krásu architektonických diel technicky a výtvarne doposiaľ nerealizovaným spôsobom. Film je unikátny i tým, že ide o prvý dokumentárny film na Slovensku, ktorý je kompletne nakrútený a dokončený technológiou HDTV. Táto technológia predstavuje momentálne vo svete najvyššiu kvalitu obrazu, poskytuje vysoké rozlíšenie a ostrosť. Umožňuje následný prepis na filmový pás, ktorý je kvalitou porovnateľný s klasickým 35 mm filmom. Projekt „Moderná architektúra na Slovensku“ (cca 60 min) znamenala pre Slovenskú televíziu a všetkých zúčastnených tvorcov a členov štábu ojedinelú výzvu, ktorej sa chopili s maximálnou starostlivosťou a tvorivou invenciou...