Keď ťa budú čepčiť

Vhodné pre všetkých

Svadobné zvyky z goralskej oblasti v prevedení členov folklórneho súboru Magura pri ZK ROH Tatraľan Kežmarok.