Tour de France 2022
Tour de France 2022

Generácia na prelome

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Autorská výpoveď režisérky Yvonne Vavrovej o generácii, ktorá sa narodila v „ochrannom náručí“ socialistickej spoločnosti a ktorá musí čeliť nástrahám a spôsobom typickým pre ranno-kapitalistickú spoločnosť.
Dokumentárny film o generácii dnešných 50 až 60-tnikov, ktorí sa narodili v „ ochrannom náručí“ socialistickej spoločnosti a ktorí museli čeliť útokom ranno-kapitalistických pseudo-podnikateľských dravcov, o generácii, ktorá musela prechádzať dramatickými a turbulentnými zmenami v kontrapunkte so vzdelaním a morálkou vštepovanou v minulom režime. Mnohí sa dokázali pohotove a flexibilne adaptovať, mnohí však nie. Hovorí sa, že generácia na prelome to “schytala“ najviac. Generácia, ktorá sa narodila a vyrastala v dvoch ekonomických režimoch ( socialistickom a ranno kapitalistickom), generácia, ktorá produktívny vek zažíva na „ rozkroku“ dvoch ekonomicko-morálnych systémoch, generácia, ktorá sa musí aklimatizovať vo veľmi krátkom čase na dynamické zmeny prechodu priemyselného veku na vek informačný. Generácia, ktorá sa narodila v druhom tisícročí avšak pracovať už musí v treťom tisícročí. . Ako sa vysporiadala táto generácia s nástupom informačných technológií, s nástupom „kultu mladých ľudí" na manažérskych postoch? Vedú šťastný a spokojný život? Nežijú v citovom a morálnom zmätku? Dokumentárny celovečerný film GENERÁCIA NA PRELOME je o tejto generácií. O generácii ľudí na prelome režimov, na prelome morálnych hodnôt, na prelome tisícročí. Mohli by sme ju nazvať aj stratená generácia, avšak nie všetci na prudké zmeny zareagovali pasivitou a depresiou. Našli sa aj draví a zdraví podnikatelia, ktorí chytili „ šancu za pačesy“. Uchmatli všetko, čo ponúkala a ponúka dnešná doba vrátane dramatického zbohatnutia a zmedializovania sa. Práve preto tento dokument nenazývame filmom o stratenej generácií. Portrét 4 prototypov ľudí tejto generácie tvorí kostru celého dokumentu: manželský pár Šebovcov zastupuje úspešných megapodnikateľov, ďalej slovo dostanú herečka Božidara Turzonovová, novinárka Barbora Laucká a vysokoškolský pedagóg - matematik a filozof - Ladislav Kvasz. Každý jeden z nich má svoje špecifické problémy a každý jeden z nich sa svojským spôsobom vysporiadava s dobou. Každý má svoj osobitý recept na život, svoje know-how prežitia. Dokumentárny film časozbernou metódou a priebežným mapovaním každodenného života ukáže dramatičnosť doby, ktorá zasiahla nás všetkých, bez ohľadu na to, či sme mladí alebo starí. Ide o autorskú výpoveď režisérky Yvonne Vavrovej, ktorú táto problematika natoľko zaujala, že sa nakrúcaniu a stvárneniu tejto témy do podoby takmer hodinového dokumentárneho filmu intenzívne venovala dva roky.