Športová televízia
Športová televízia

Korene budúcnosti

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Taliansko-slovenský dokumentárny film o živote a dobe Alexandra Dubčeka.
Dokumentárny film o živote významného slovenského politika Alexandra Dubčeka.Film zachytáva v dvoch rovinách politický vývoj v Európe na zač.20.storočia až po 60 roky a na jeho pozadí aj životnú púť jedného z novodobých európskych politikov - Alexandra Dubčeka. Film obsahuje bohaté archívne dokumentárne materiály z MOSFILMU/príchod nadšených budovateľov komunizmu z európskych štátov, tzv.Interhelpo/.Rovnako sú vo filme využité autentické živé dokumenty z vrcholu politickerj kariéry A.D. až po jeho pád, vrátane agresie vojsk Varšavskej zmluvy do reformujúceho sa Československa v r.1968.Podarilo sa využiť aj nelegálne natočené materály po odchode A.D. z politického života.