Tour de France 2022
Tour de France 2022

Obeť a obeta

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Dokumentárny film o obetiach rokov 1968 - 69.
Vpád vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa poznačil tragickým spôsobom osudy mnohých ľudí. Jedným z nich bol aj mladý nádejný hudobník Ladislav Martoník a vojak základnej vojenskej služby zo Sečovskej Polianky Michal Lefčík. Na okolnosti smrti oboch mladých ľudí spomínajú rodičia, príbuzní i priatelia.