Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Medicína

Nevhodné do 12 rokov
Diskusia na aktuálnu zdravotnú tému.
Najväčšou a najviac namáhanou cievou v tele človeka je srdcovnica – aorta. Denno-denne transportuje litre krvi do orgánov, mozgu, končatín. Po celý život ju atakujeme našim životným štýlom, úrazmi a inými získanými ochoreniami, ktoré bývajú často nezlučiteľné so životom. Medzi takéto patrí aneuryzma, ruptúra, disekcia-natrhnutie spôsobené vysokým tlakom a koarktácia-teda zúženie aorty. Ak človeku náhle praskne aneuryzma v mozgu, má len 20% šancu na návrat do normálneho života, ale ak praskne aorta, šanca je ešte mizivejšia. To má potom veľmi často za následok náhle úmrtie. Štatistiky hovoria o ôsmej najčastejšej príčine úmrtí po 50-tke vôbec. Včasné odhaľovanie ochorení aorty je preto kľúčové! Dnes ich dokážeme diagnostikovať už pomerne jednoducho a hlavne neinvazívne. Keď sa aneuryzma aorty odhalí včas, odborníci ju dokážu bezpečne a veľmi cielene – endovaskulárne, teda vnútornou cievnou cestou - ošetriť. V predchádzajúcom období sa uplatňovali otvorené a rozsiahle operačné výkony. Dnes sú postihnutia aorty doménou špičkových zákrokov intervenčnej rádiológie a endovaskulárnej liečby, ktorá sa väčšinou aplikuje cez vpich na stehne a v lokálnej anestéze. Samozrejme že rádiológovia ošetrujú aj pacientov s prasknutými aneuryzmami, ale to už je vždy tvrdý boj o život.